Two Dried Leaves

Psychoterapia integratywna
w podejściu chrześcijańskim

 

Oferta

Terapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży.

Między innymi: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,  zaburzenia odżywiania, problemy związane z somatyzacją.


Terapeutyczne grupy wsparcia:

– dla osób po przebytym zawale serca,

– dla osób przeżywających utraty 

- dla osób opiekujących się chorymi psychicznie.


„Podstawowe informacje o rozwoju psychicznym dziecka” – kurs dla przyszłych rodziców.

Pomoc w problemach psychicznych związanych ze zwolnieniem z pracy lub degradacją zawodową, pomoc w sytuacji wypalenia zawodowego.

 
Dandelion Parachute Seed

O mnie

Nazywam się Ewa Walnik-Kraus.

Jestem psychoterapeutką pracującą integratywnie, prezentującą podejście chrześcijańskie.

Wszystko co jest ważne w życiu mojego klienta jest ważne  również dla mnie jako terapeuty i istotne w podróży do zdrowia  psychicznego, przeżywania życia w pełni i kondycji psychicznej klienta.


Kilka słów o wykształceniu:

Posiadam wykształcenie wyższe podyplomowe z psychologii społecznej. Studiowałam również zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach III stopnia.

Wykształcenie psychoterapeutyczne – czteroletnie Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Ukończyłam wiele certyfikowanych kursów w zakresie psychologii społecznej oraz psychologii biznesu.

Kilka słów o pracy:

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz grupy wsparcia. Pracuję również z młodzieżą. Psychoterapię prowadzę integratywnie, głównie w podejściu poznawczo-behawioralnym, terapii schematu oraz w krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (elementy ISTDP). Staż kliniczny ukończyłam między innymi w szpitalu Centrum Psychiatrii im dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego w Katowicach.

Prowadzę także warsztaty i szkolenia w zakresie zdobywania kompetencji miękkich i zarządzania oraz

wykłady z psychologii zarządzania.

Podlegam stałej i systematycznej superwizji.

Byłam członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Obecnie jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii oraz członkiem wspierającym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Kilka słów o wartościach:

Wyznaję wartości chrześcijańskie, swoją wiarę opieram na Słowie Bożym, według którego staram się postępować.

W pracy psychoterapeutycznej opieram się na koncepcjach naukowych w podejściu integratywnym.

Pragnę realizować ten szczególny zawód pomocowy tak, by teoria nie zasłoniła osoby.

W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

 
Dandelion Parachute Seed

Czym jest psychoterapia integratywna?

Psychoterapia integratywna oparta jest głównie na podejściach psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym a także psychoterapii systemowej i psychoterapii Gestalt.
Ponieważ psychoterapeuci mogą dobierać swobodnie metody, poszerza się horyzont psychoterapeutyczny, co może zwiększać efektywność procesu terapeutycznego.
Metody są dobierane do rzeczywistych potrzeb pacjenta bez ograniczenia związanego z wymogami danej modalności.
O integratywności psychoterapii przesądza takie łączenie istniejących kierunków, konstruktów czy idei obecnych
w psychoterapii i innych dyscyplinach wiedzy, którego rezultat jest czymś więcej niż sumą komponent początkowych. A jest więcej niż sumą, bo daje lepsze możliwości opisu, wyjaśniania, prognozowania, bądź leczenia.
W wielu modelach psychoterapii integratywnej  występuje element asymilowania technik z różnych modalności lecz istotne jest to, że praktyka psychoterapeutyczna oparta jest na spójnym modelu teoretycznym zawierającym m.in. takie komponenty jak rozwój zdrowej osobowości, mechanizmy i czynniki powodujące patologię, czynniki leczące i cele psychoterapii.

 
Dandelion Parachute Seed

Podejście chrześcijańskie

Czym jest podejście chrześcijańskie w psychoterapii?

Podstawą koncepcji człowieka w podejściu chrześcijańskim jest bazująca na Biblii antropologia chrześcijańska człowieka, mówiąca o tym, że człowiek jest istotą stworzoną przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Ten obraz i podobieństwo zostały zniekształcone przez grzech.

W człowieku można wyróżnić trzy współdziałające ze sobą sfery: somatyczną, psychiczną i duchową. Cierpienie człowieka może mieć swoje źródło w każdej z tych sfer lub w braku zgodności między nimi.

Podejście chrześcijańskie promuje rozwój zintegrowany czyli harmonijne połączenie psychicznego, fizycznego i duchowego wymiaru życia, rozumianego jako osobista relacja człowieka z Bogiem. Zakłada się istnienie wolnej woli, rozumianej jako obszar,

w którym człowiek czegoś chce lub nie chce oraz podejmuje decyzje.

Stosuje wszystkie techniki psychoterapeutyczne określone w naukowych nurtach psychoterapeutycznych, które pozostają

w zgodzie z Ewangelią. 


Czym nie jest podejście chrześcijańskie w psychoterapii?

Podejście chrześcijańskie w psychoterapii nie jest ewangelizacją. Nie jest indoktrynacją ani wartościowaniem poglądów klienta. Podejście chrześcijańskie także nie jest narzucaniem własnych poglądów lub systemu wartości terapeuty ani nie jest ocenianiem poglądów religijnych.

 
Two Dried Leaves

Dla kogo psychoterapia?

Są ludzie, którzy nie potrafią przyjąć odpowiedzialności za wydarzenia, których doświadczają.

Niektórzy nie potrafią podejmować decyzji, inni przyjąć odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Jedni się wstydzą ujawnić coś o sobie, drudzy wyobrażają sobie to, co pomyślą o nich inni ludzie, gdyby ujawnili coś o sobie.

Obawiają się odrzucenia, pogardy, poniżenia.

Są ludzie, którzy zmagają się z poczuciem winy.

Inni myślą, że nie zasługują na miłość lub nie zasługują na coś dobrego w życiu.

Niektórzy ludzie żyją w głębokim nieprzemijającym żalu.

Są ludzie obciążeni permanentnymi troskami lub żyjący w lęku.

Inni żyją w smutku i nie potrafią się cieszyć.


Dla tych wszystkich psychoterapia jest drogą do osiągnięcia zmiany w kierunku dobrego

i szczęśliwego życia.

 

Cennik

Konsultacja – 60 min. - 100 zł.

Sesja psychoterapeutyczna – 60 min. - 100 zł. 

Udział w grupie – 60 min. - 70 zł.

 

Kontakt

Ewa Walnik-Kraus

Tel.: 512-075-288

E-mail: ewawk50@gmail.com

Szanowni Państwo, pisząc maila i podając swoje dane jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Bloom
 

Polityka prywatności

Objaśnienie: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych w mailu jest psychoterapeuta Ewa Walnik-Kraus.
Kontakt zgodny z danymi kontaktowymi podanymi na stronie.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach kontaktu zwrotnego po otrzymaniu maila.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia danego procesu lub znajdą się w archiwum.
Zachowane jest prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i wysłanie   pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną i jest jednoznaczne z brakiem kontaktu zwrotnego – odpowiedzi na maila.
Podanie danych osobowych nie jest konieczne.